Czeska Akademia Filmowa i Telewizyjna uhonorowała Agnieszkę Holland

10 mAJA 2024

“Gazeta Wyborcza” przyznała tegoroczny tytuł Człowieka Roku Agnieszce Holland. Redakcja uhonorowała reżyserkę w uznaniu dla jej artystycznych dokonań i obywatelskiej odwagi. 

“Agnieszka stawia pytania i diagnozy, ale nigdy nie udziela odpowiedzi definitywnej. Odpowiedź pozostawia widzowi. Zaprasza w ten sposób do namysłu i rozmowy. Łączy w swoich dziełach artystyczną wybitność i ludzką przyzwoitość. Wydobywa na światło problemy publiczne, przed którymi staje każdy z nas. Agnieszka wciąż tworzy dzieła, na które warto czekać” – napisał w uzasadnieniu Adam Michnik, redaktor naczelny “GW”.

Tytuł Człowiek Roku “Gazety Wyborczej” przyznawany jest od 1991 roku. Reakcja w ten sposób honoruje osoby pracujące dla rozwoju demokracji, promujące tolerancję, wspierające walkę o respektowanie praw człowieka.

Serdecznie gratulujemy kolejnego wspaniałego wyróżnienia!