kontakt

Nagroda im. Kazimierza Kutza

Robert Talarczyk
Przewodniczący Nagrody im. Kazimierza Kutza

Adres korespondencyjny
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
40-951 Katowice S105
Skrytka Pocztowa 223
kontakt@nagrodakutza.pl

Julia Korus
Sekretarz Nagrody im. Kazimierza Kutza

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Rynek 10
40-003 Katowice
e-mail: j.korus@teatrslaski.art.pl
mob. 514 842 705
tel. +48 32 258 72 51 wew. 200

Zdjęcie Kazimierza Kutza autorstwa Dawida Żuchowicza zostało wykorzystane na mocy licencji udzielonej przez Agencję Gazeta.
Projekt wizerunku Kazimierza Kutza na stronie głównej: Jadwiga Lemańska