Prof.Tadeusz Sławek laureatem Nagrody im. Kazimierza Wyki


18 marca 2023

Profesor Tadeusz Sławek, poeta, eseista, tłumacz i literaturoznawca, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002, laureat honorowego tytułu Ambasador Śląska 2022, został laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki. Serdecznie gratulujemy!

Jak informuje Uniwersytet Śląski, Nagroda przyznawana jest od 1980 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki, krytyki literackiej i artystycznej. Ustanowienie nagrody było wyrazem uhonorowania prof. Kazimierza Wyki – wielkiego historyka i krytyka literatury, eseisty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i twórcy krakowskiej szkoły krytyki. Nagroda im. Kazimierza Wyki cieszy się dużą renomą zarówno wśród twórców, jak i badaczy literatury i sztuki. W gronie jej dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. Jan Błoński, Zbigniew Herbert, Maria Janion czy rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Prof. Tadeusz Sławek jest wybitnym autorytetem w zakresie teorii i historii literatury, komparatystyki literackiej oraz pogranicza literatury, kultury i filozofii. Prowadził wykłady gościnne na renomowanych uczelniach m.in. w Wielkiej Brytanii i USA. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz stałym publicystą „Tygodnika Powszechnego”.