Tadeusz Sławek uhonorowany tytułem „Ambasador Śląska”

16 lutego 2022

W tym roku Kapituła po raz pierwszy zdecydowała, że podczas gali oprócz Nagrody Kutza zostanie także wręczone pamiątkowe odznaczenie – honorowy tytuł „Ambasador Śląska”. Otrzymał go prof. Tadeusz Sławek, wybitny humanista, filozof, eseista, tłumacz, były rektor Uniwersytetu Śląskiego.

 

W laudacji prof. Ryszard Koziołek podkreślał: „Jego mocna, odczuwalna powszechnie obecność w mieście i regionie sprawia, że Tadeusz Sławek jest kimś dużo więcej niż wybitnym profesorem, rektorem uniwersytetu, poetą, zaangażowanym intelektualistą, który – jak chciał Kant – czyni publiczny użytek ze swojego rozumu. Pół wieku niesłabnącej działalności intelektualnej, artystycznej, dydaktycznej, politycznej sprawiło, że kolejne pokolenia żyją w mądrym i przyjaznym promieniowaniu Jego życia i pracy. Tak, jak się żyje w poczuciu dobrostanu, w sąsiedztwie ulubionego drzewa, nad brzegiem rzeki, w cieniu góry – bezwiednie i koniecznie”. 

 

W swoim przemówieniu prof. Sławek mówił między innymi, że bycie ambasadorem Śląska oznacza dla niego bycie ambasadorem Śląska w Europie i ambasadorem Europy na Śląsku, „ponieważ bez Europy nie ma Śląska, ale i Śląsk w Europie wiele znaczy”. „Europa jako dobro wspólne, które dało nam dziesięciolecia pokoju – obym tego nie powiedział w złą godzinę, zważywszy, co dzieje się na wschodzie – to jest dobro, z którym nie wolno igrać, mimo że niektórzy bardzo chcą to robić” – przestrzegał.

 

Honorowy tytuł „Ambasador Śląska” zgodnie z regulaminem Nagrody im. Kazimierza Kutza może zostać wręczony osobom, które w szczególny sposób wpisują się w działania na rzecz regionu. W tym przypadku Kapituła nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk osób nominowanych – „Ambasador Śląska” jest zawsze tylko jeden, a to, kto zostaje uhonorowany tym wyróżnieniem, utrzymywane jest w tajemnicy aż do 16 lutego.

 

Serdecznie gratulujemy!