kapituła

Halina Bieda
W latach 2006–2012 wiceprezydent Bytomia, w 2012 pełniąca funkcję prezydenta tego miasta. Radna sejmiku śląskiego V i VI kadencji. W latach 2014–2020 dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Senator RP X kadencji (od 2019 r.).

prof. dr hab. Antoni Cygan
Profesor sztuk plastycznych, w latach 2012–2016 i 2016–2020 rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jego prace były wielokrotnie prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. w Bourg-de-Péage we Francji, w Helsinkach w Finlandii, w czeskiej Opawie).

prof. UŚ dr hab. Krystyna Doktorowicz
Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kieruje Zakładem Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Doprowadziła do powstania nowej siedziby katowickiej filmówki.

prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź
Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Kierownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Uhonorowany m.in. Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

dr Jerzy Illg
Publicysta, krytyk literacki, wydawca i nauczyciel akademicki. Autor książek, m.in. „Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach” i „Mój przyjaciel wiersz”. Od 1983 roku związany ze Społecznym Instytutem Wydawniczym „Znak”, w latach 1992–2021 jego redaktor naczelny.

Aleksandra Klich
Dziennikarka, w latach 2017–2022 redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”, w latach 2015–2019 zastępczyni redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Autorka książek, m.in. „Cały ten Kutz. Biografia niepokorna”, zbioru opowieści o Górnoślązakach „Bez mitów” i „Rudy zaczarowane”. Od marca 2023 roku dyrektorka Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Rybniku.

Dariusz Kortko
Od 2004 roku redaktor naczelny katowickiej „Gazety Wyborczej”. Współautor książek, m.in. „Ludzie czy bogowie” (wspólnie z K. Bochenek); „Kukuczka”, „Cena nieważkości. Kulisy lotu Polaka w kosmos” (z M. Pietraszewskim) oraz , „Religa” i „Słodziutki. Biografia cukru” (z J. Watołą).

prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Literaturoznawca, historyk literatury, znawca twórczości Henryka Sienkiewicza i Teodora Parnickiego. Autor książek, m.in. „Dobrze się myśli literaturą”, „Czytać, dużo czytać” i „Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy”. Od 2020 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyrektor generalny Śląskiego Festiwalu Nauki.

dr Marcin Krupa
Samorządowiec. Od 2014 prezydent Miasta Katowice. W latach 2010–2014 jako zastępca prezydenta był odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście – nadzorował m.in. prace w zakresie planowania strategicznego. W 2015 roku doprowadził do nadania Katowicom tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. W 2018 roku był gospodarzem Szczytu Klimatycznego ONZ – COP24, a w 2022 roku – Światowego Forum Miejskiego WUF11 organizowanego przez ONZ-Habitat.

Olgierd Łukaszewicz
Jeden z najbardziej znanych i utytułowanych polskich aktorów. Wystąpił w ponad dwustu filmach, serialach i spektaklach Teatru Telewizji. Grał m.in. w dziełach Kazimierza Kutza: wystąpił w „Soli ziemi czarnej”, „Perle w koronie” i serialu „Sława i chwała”, a także w „Brzezinie” (reż. A. Wajda), „Nocach i dniach” (reż. J. Antczak) czy „Seksmisji” (reż. J. Machulski). W latach 2002–2005 oraz 2011–2018 prezes Związku Artystów Scen Polskich.

Ewa Niewiadomska
Dziennikarka Polskiego Radia Katowice, szefowa redakcji kultury. Jest laureatką ponad 20 nagród i wyróżnień, m.in. została trzykrotnie nagrodzona w Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim im. Krystyny Bochenek. Współautorka reportażu multimedialnego „Jak z nut” stworzonego z okazji 80-lecia Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

dr Jacek Siebel
Historyk specjalizujący się w dziejach Górnego Śląska i Katowic. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych (m.in. „Z dziejów Bogucic”, „Stanisław Ligoń 1879–1954”, „Dzieje Ornontowic” oraz wystaw (w tym „Pocztówka z Katowic”, „Z dziejów Katowic”, „40 lat Uniwersytetu Śląskiego. Szkic z dziejów”). W latach 2011–2013 zastępca dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, od 2013 dyrektor Muzeum Historii Katowic.

Edyta Sytniewska
Kulturoznawczyni. Od 2008 r. naczelniczka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice, wcześniej związana m.in. z Instytucją Filmową SILESIA FILM, Domem Muzyki i Tańca w Zabrzu i tamtejszym Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miasta. W 2022 r. była zaangażowana m.in. w obchody 100. rocznicy przyłączenia Górnego Śląska do Macierzy.

Iwona Świętochowska-Kutz
Aktorka filmowa i teatralna związana z takimi scenami, jak Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Śląski w Katowicach i Teatr Komedia w Warszawie. Grała m.in. w przedstawieniach reżyserowanych przez Kutza: „Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna”, „Zapach dojrzałej pigwy” i „Śmierć Dantona”. Żona Kazimierza Kutza.

Robert Talarczyk
Reżyser teatralny, dramaturg i scenarzysta, aktor teatralny i filmowy, twórca m.in. „Piątej strony świata” (adaptacja i reżyseria). Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Zygmunta Hübnera „Człowiek Teatru” 2021. Od 2013 roku dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach. Od 2020 roku przewodniczący Kapituły Nagrody im. Kazimierza Kutza.

Piotr Zaczkowski
Kulturoznawca, nauczyciel dziennikarstwa i wiedzy o kulturze. Pisarz („Szkoła złudzeń”), redaktor kilkunastu wydawnictw artystycznych, poeta („Wiersze pisane liliputem”), publicysta (m.in. w „Teatrze” i „Opcjach”). Od 2011 roku dyrektor Biura ESK Katowice 2016, przekształconego w Instytucję Kultury „Katowice Miasto Ogrodów”.

Członkowie Kapituły wraz z nominowanymi i laureatami II edycji Nagrody im. K. Kutza, 16 lutego 2022 r.